Töltés...

 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
Fel

AKG

 

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EMVA TÁRSFINANSZÍROZÁSSAL MEGVALÓSULÓ

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAM

 

A projekt 2016.01.01-2020.12.31-ig tart.

 

Támogatási kérelem elektronikus úton történő benyújtására: 2015.11.01-2015.12.01. között van lehetőség.

 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletek- jpg vagy pdf formátumban elektronikus úton, a támogatási kérelem részeként- szükséges csatolni:

  • Hatósági bizonyítvány (földművelésügyi igazgatóság) az ültetvény életkoráról az ültetvény földhasználati kategória esetében a „hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás választása kivételével (dió, szelídgesztenye, szőlő kivételével a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem több, mint 20 év).
  • GPS koordinátákat.

 

A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz – amennyiben releváns- mellékelni kell:

  • családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat;
  • végzettséget igazoló oklevél/bizonyítványt (felsőfok: 4 pont, középfok. 2 pont);
  • gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződését, amennyiben az alkalmazott végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra;
  • szaktanácsadó által kiállított igazolást, melyen igazolja, hogy az előírások a közreműködésével kerültek összeállításra (4 pont);
  • őshonos és veszélyeztetett állatok tartása esetén a tenyésztő szervezeti igazolást. (gyep: 7 pont, szántó: 2 pont, ültetvény: 0 pont)

 

Kötelezettségvállalások

Általános követelmények:

  • A kötelezettségvállalási időszak kezdete minden esetben 2016.01.01.
  • Gazdálkodási naplóvezetési kötelezettségek;
  • 2016.12.31-ig agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni;
  • Egy tábla területe legalább 0,25 ha, és az összterületnek min. 1 ha el kell érnie.
  • NÉBIH-ez az adott évet követő év január 1-március 1. között elektronikus napló, tápanyag-gazdálkodási tervek beküldési kötelezettség.
  • Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség.
  • Ültetvény kivágására és újratelepítésére nincs lehetőség, esetleges kivágás, kizárással jár.
  • Földhasználat megléte, szűkített talajminta kötelező.

 

Választható különleges követelmények:

Ültetvény:

  • 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményekkel kell rendelkezni szűkített vagy választható előírásként bővített talajvizsgálati eredménnyel, és talajvizsgálati eredménynek folyamatosan lennie kell, legkésőbb december 31-ig.
  • Levélanalízis előírás választásakor, minden évben végeztetni kell a levélanalízist. 
  • A támogatási kérelem időszakában már eltelepített ültetvény támogatható, a még nem termő ültetvény is támogatható.
  • Fa- illetve tőkehiány a 10 %-ot nem haladhatja meg.
  • Felhagyott szőlőültetvények nem jogosultak támogatásra.
  • Madárodú elhelyezése: ültetvény területén vagy közvetlen környezetében kell elhelyezni, a szélső soroktól legfeljebb 100 méteres távolságban.

Szántó:

  • 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményekkel kell rendelkezni szűkített vagy választható előírásként bővített talajvizsgálati eredménnyel, és talajvizsgálati eredménynek folyamatosan lennie kell, legkésőbb december 31-ig.

 

Zöldugarra vonatkozó szabályok:

  • ugaroltatás ideje alatt tilos a műtrágya és növényvédőszer alkalmazása.
  • Kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni.
  • Zöldugart 07.30. után lehet feltörni, a növényi részek talajba forgatásával.
  • Zöldugaron tilos gazdasági haszonállattal legetetni és magot fogni.
  • Termesztett növényeknek csak méhészeti és zöldtrágyázási célú felhasználása lehetséges.
  • Pihentetet terület nem vehető figyelembe zöldugarként.
  • Zöldtrágyanövény termesztése, és zöldtrágyázás megvalósítása másodvetésben is történhet.
  • Ahol szálas pillangós takarmánynövények termesztése történik, ott a kötelezően előírt zöldtrágyázás, és középmélylazítás alól mentesülnek.
  • Szántóterületen előírás a zöldtrágyázás, a munkavégzést minimum 5 nappal korábban be kell jelenteni.
  • Valamint előírás a középmélylazítás, a munkálat elvégzését követő 15 napon belül kell bejelenteni.
  • Istállótrágya, baktériumtrágya kijuttatása esetén a munkavégzést követő 15 napon belül jelenteni kell.
  • Vetésszerkezetnél csak a főnövényt kell figyelembe venni.  (Vis mayor esetén, ha pihentetet területet jelentenek, akkor egyéb kultúraként kerülnek figyelembe vételre. )
  • Környezetkímélő növényvédőszer-hatóanyagok alkalmazhatók.
  • Méhlegelő szegély fenntartása előírás esetében a méhlegelőt virágzás végéig fenn kell tartani. 

Nádas:

Ingatlan nyilvántartás alapján nádas művelési ágú földterület támogatható.

Gyep:

 • Legeltetés esetén nyilvántartási kötelezettségnek eleget kell tenni.
 • Nyilvántartásban a legeltethető állatállomány tartójaként folyamatosan szerepel, valamint eleget tesz az ENAR rendszerben , az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek.
 • Pásztoroló vagy szakaszolt legeltetés kell alkalmazni. 

 

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

 1. Irányító Hatóság előzetes jóváhagyása szükséges.
 2. Kötelezettségátadásra a támogatási időszak első évében jogutódlás és vis mayor esetek kivételével nincs lehetőség.
 3. Jogutódlás és vis mayor esetek kivételével egyszer adható át.
 4. Kötelezettségátadásnál minden kötelezettség az átvevőt terheli, esetleges meg nem felelést is átvállalja.
 5. Kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmek beadásának határideje a következő a vis mayor esetek kivételével:
  • 2017., azaz a második év vonatkozásában: 2016. december 31.;
  • 2018., azaz a harmadik év vonatkozásában: 2017. december 31.;
  • 2019., azaz a negyedik év vonatkozásában: 2018. december 31.;
  • 2020., azaz az ötödik év vonatkozásában: 2019. december 31.

 

Visszavonás szabályai

MVH-tól lehet kérelmezni:

  • a teljes támogatási kérelem visszavonását,
  • a teljes tematikus előíráscsoport visszavonását, valamint
  • a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonását.

 

Visszavonással a támogatási jogosultság megszűnik, és az eddig felvett támogatási összeg jogosulatlanul felvett támogatásnak minősül, vissza kell fizetni.

A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtől kisebb terület kizárólag az alábbi esetekben vonható vissza:

  • a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vonatkozó vis maior esetek;
  • a földhasználat írásban történő felmondása az NFA, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagy a Nemzeti Park Igazgatóság által.

    

A támogatási időszak folyamán – jogutódlás és vis maior esete kivételével – a visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak:

  • a 2017., azaz a második naptári év vonatkozásában: 2016. december 31.;
  • a 2018., azaz a harmadik naptári év vonatkozásában: 2017. december 31.;
  • a 2019., azaz a negyedik naptári év vonatkozásában: 2018. december 31.;
  • a 2020., azaz az ötödik naptári év vonatkozásában: 2019. december 31.

 

Visszavonás után, ha az összterület tematikus előírás csoportonként nem éri el az 1 ha-t, a fennmaradó terület is kizárásra kerül, kivéve vis mayor ok.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a támogatást igénylő nem rendelkezik jogszerű földhasználattal a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület teljes egészére, a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület kizárásra kerül a támogatásból, a támogatási jogosultság megszűnik.

 

A támogatás mértéke, összege

 

 

 

Területi kategória

Földhasználati kategória

Támogatás maximális összege

(a lehető legtöbb választható előírás felvétele esetén)

(euró/ha)

Támogatás maximális összege

(a lehető legtöbb választható előírás felvétele esetén)

(Ft/ha, amennyiben az euro 310 Ft)

 

 

 

 

 

Horizontális, azaz az országban bárhol igényelhető

Szántó

270

83 700 Ft

 

 

 1. 800 Ft
 

Gyep

164

 

Ültetvény- almatermésűek

958

 1. 980 Ft

Ültetvény-egyéb gyümölcsök

723

 1. 130 Ft

Ültetvény-szőlő

696

 1. 760 Ft

Nádas

50

 1. 500 Ft

Zonális, azaz csak a

MePAR-ban lehatárolt

blokkokhoz köthetően

igényelhető speciális

területek

MTÉT szántó-túzokvédelmi területek

439

 1. 090 Ft

MTÉT szántó-kék vércse-védelmi terület

395

 1. 450 Ft

MTÉT szántó-alföldi madárvédelmi terület

407

 1. 170 Ft

MTÉT szántó-hegy-és dombvidéki madárvédelmi terület

323

 1. 130 Ft

MTÉT gyep- túzokvédelmi területek

295

 1. 450 Ft

MTÉT gyep- alföldi madárvédelmi terület

183

 1. 730 Ft

MTÉT gyep- hegy-és dombvidéki madárvédelmi terület

201

 1. 310 Ft

MTÉT gyep-nappali lepke védelmi terület

183

 1. 730 Ft

Vízvédelmi célú szántóterületek- erózió érzékeny területek

292

 1. 520 Ft

Vízvédelmi célú szántóterületek-belvíz érzékeny területek

272

 1. 320 Ft

Vízvédelmi célú szántóterületek- aszály érzékeny területek

272

 1. 320 Ft

Vízvédelmi célú gyepterületek- belvíz érzékeny gyep

244

 1. 640 Ft

 

Támogatás intenzitás szintje szántóföldi gazdálkodás támogatása esetében:

 

A támogatást igénylő gazdaságának üzemmérete (ha)

 

Támogatásintenzitás szintje (%)

1 – 300 ha

 

100%

300,01 – 1200 ha

 

85%

1200,01 ha felett

 

50%

 

Cégünk vállalja az AKG Programmal kapcsolatos:

 •     -Komplett Gazdálkodási napló vezetését;
 •     -Tápanyag-gazdálkodási terv elkészítését;
 •     -Adott célprogramok esetében Földhasználati terv készítését;
 •     -Monitoring adatszolgáltatás teljesítését;
 •     -Elektronikus gazdálkodási napló, illetve Tápanyag-gazdálkodási terv és Nitrát-adatszolgáltatás határidőn belüli beküldésének teljesítését;
 •     -Célprogramon belüli előírások betartatását, kötelezettségek formanyomtatványon való lejelentését;
 •     -MVH-nál nyilvántartott adatokban bekövetkező változások lejelentését;
 •     -AKG-hoz kapcsolódó kötelező képzések megszervezését, illetve a képzési díj visszaigénylését, valamint
 •     -Kifizetési kérelem benyújtását;
 •     -Ügyfél által önkéntesen vállalt szaktanácsadási szolgáltatás nyújtását.

Segítséget nyújtunk továbbá a kötelező területkimérés, a talajvizsgálat, valamint a levélanalízis ügyintézésében.

Folyamatosan nyomon követjük a jogszabályban bekövetkező változásokat, és az aktuális határidőkről, betartandó követelményekről automatikusan értesítjük Ügyfeleinket.

 
 
Powered by Phoca Download