Töltés...

 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.
 • Munkatársaink segítenek, hogy az igényeihez mérve a legjobb opcióval rendelkező pályázati forrást megtaláljuk Önnek- legyen Ön vállalkozó, magánszemély vagy cég.

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK

Borszőlőültetvény telepítés pályázat

 

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztéseire irányzuló pályázat

 

 

További információ a pályázatok menüpontban található!

 

Indul az új Agrár-környezetgazdálkodási program!

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EMVA TÁRSFINANSZÍROZÁSSAL MEGVALÓSULÓ

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PROGRAM

 

A projekt 2016.01.01-2020.12.31-ig tart.

Támogatási kérelem elektronikus úton történő benyújtására: 2015.11.01-2015.12.01. között van lehetőség.

Az Agrár-környezetgazdálkodási támogatás célja:

 • a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása,
 • a környezet állapotának megőrzése és javítása,
 • a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, valamint
 • a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése.

Cégünk vállalja:

 • - AKG támogatási, kifizetési kérelmek beadása;
 • - Gazdálkodási naplókészítés;
 • - Tápanyag-gazdálkodási terv készítése;
 • - Talajvizsgálat-, levélvizsgálatban való közreműködés;
 • - Nitrát jelentés;
 • - Monitoring adatszolgáltatás;
 • - GPS földkimérés;
 • - Szaktanácsadó szerződés kötését;
 • - Pályázatírás, pályázatfigyelés, teljes körű MVH-s ügyintézés.

 

A támogatás mértéke, összege

 

 

 

Területi kategória

Földhasználati kategória

Támogatás maximális összege

(a lehető legtöbb választható előírás felvétele esetén)

(euró/ha)

 

 

 

 

 

Horizontális, azaz az országban bárhol igényelhető

Szántó

270

 

 

 

Gyep

164

Ültetvény- almatermésűek

958

Ültetvény-egyéb gyümölcsök

723

Ültetvény-szőlő

696

Nádas

50

Zonális, azaz csak a

MePAR-ban lehatárolt

blokkokhoz köthetően

igényelhető speciális

területek

MTÉT szántó-túzokvédelmi területek

439

MTÉT szántó-kék vércse-védelmi terület

395

MTÉT szántó-alföldi madárvédelmi terület

407

MTÉT szántó-hegy-és dombvidéki madárvédelmi terület

323

MTÉT gyep- túzokvédelmi területek

295

MTÉT gyep- alföldi madárvédelmi terület

183

MTÉT gyep- hegy-és dombvidéki madárvédelmi terület

201

MTÉT gyep-nappali lepke védelmi terület

183

Vízvédelmi célú szántóterületek- erózió érzékeny területek

292

Vízvédelmi célú szántóterületek-belvíz érzékeny területek

272

Vízvédelmi célú szántóterületek- aszály érzékeny területek

272

Vízvédelmi célú gyepterületek- belvíz érzékeny gyep

244

Megjelent a Zöldítés Gazdálkodói Kézikönyv

A Földművelésügyi Minisztérium (FM),
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) együttműködésében
megjelent a Zöldítési Gazdálkodói Kézikönyv, melynek célja, hogy közérthető módon bemutassa a zöldítés alapvető követelményeit, valamint felhívja a figyelmet az EU joganyagokból származó kötelezettségekre. A kézikönyv szemléltető ábrákkal, példaszerűen felsorolt fajlistákkal, számításokkal és hasznos tanácsokkal is hozzájárul ahhoz, hogy a gazdák megismerjék a zöldítés hazai feltételeit, és végrehajtását.

A kiadvány digitális változata ide kattintva letölthető.

ÚJ Fiatal gazda pályázat

Új feltételekkel indulhatnak 2015. őszétől a fiatal gazdák az új Vidékfejlesztési Programban.  A fiatal gazdák induló támogatása volt az egyik legnépszerűbb jogcím az elmúlt években.  Az új, 2014-2020 közötti időszakra szóló Vidékfejlesztési Programban (VP) továbbra is megmarad a lehetőséget a 40 év alatti gazdálkodók induló támogatására, ugyanakkor már megváltozott feltételekkel.

Kifizetési időszak

Figyelem!

Megkezdődött az egyes beruházási jellegű támogatások
kifizetési kérelmeinek beadási időszaka!

2015. február 1-jétől ismét megnyílt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások kifizetési kérelmeinek beadási időszaka.

A kifizetési kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, a támogatási rendeletekben meghatározott határidőig lehet benyújtani. Bizonyos, jogszabályban meghatározott feltételek teljesülésekor egy ügyfél egy kifizetési kérelem-benyújtási időszakban több kérelmet is benyújthat.

2015. augusztus 31. napját követően, vagy ha támogatási rendelet ennél rövidebb határidőt szab meg, akkor a támogatási rendeletben előírt határnapot követően kifizetési kérelem nem nyújtható be!

Növénytermesztési ágazatban alkalmazandó termeléshez kötött közvetlen támogatások

Termeléshez kötött közvetlen támogatás az alábbi támogatási jogcímekre vehető igénybe:

 1. rizstermesztés támogatása,
 2. cukorrépa termesztés támogatása,
 3. zöldségnövény termesztés támogatása,
 4. ipari zöldségnövény termesztés támogatása,
 5. gyümölcstermesztés támogatása,
 6. szemes fehérjetakarmány termesztés támogatása,
 7. szálas fehérjetakarmány termesztés támogatása.

Támogatási kérelem benyújtása: egységes kérelem részeként elektronikus úton

Területalapú támogatás

Beadási határideje: 2015. április 1.-május 15.

Állattenyésztési ágazatban alkalmazandó termeléshez kötött közvetlen támogatások

Termeléshez kötött közvetlen támogatás az alábbi támogatási jogcímekre vehető igénybe:

            a) anyajuhtartás támogatása,

            b) anyatehéntartás támogatása,

            c) hízottbika-tartás támogatása,

            d) tejhasznú tehéntartás támogatása.

Benyújtás módja: elektronikusan, ügyfélkapun keresztül (nem az egységes kérelem részeként)

Támogatásra jogosultak köre:

A mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásban akkor részesülhet, ha a tárgyév június 9-én összesen legalább egy hektár nagyságú támogatható földterülettel jogszerű földhasználóként rendelkezik.

Minimális támogatható állatlétszám: egy egyed.

A támogatás állategyedenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként egy alkalommal kerül megállapításra azzal, hogy az állategyed után élete során egy típusú termeléshez kötött támogatás vehető igénybe!

AKG KÖTELEZETTSÉGÁTADAS AZ UTOLSÓ GAZDÁLKODÁSI ÉVRE VONATKOZÓLAG!

A 2013/2014, azaz az 5. gazdálkodási év vonatkozásában: 2013.augusztus 31-én van lehetőség Kötelezettségátadásra az AKG Program keretein belül.

Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnél kisebb területet átadni nem lehet.

A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a kötelezettség átvevőjének elektronikus úton kell benyújtani az MVH-hoz. A kötelezettség átvevője által elektronikusan benyújtott kérelem egy kinyomtatott példányát a kötelezettséget átadó és a kötelezettséget átvállalni kívánó - jogutódlás bejelentésekor a támogatott ügyfél elhalálozása esete kivételével - együttes aláírásával ellátva kell benyújtani a kötelezettségátadást kérelmező lakhelye vagy székhelye szerinti illetékes MVH kirendeltségre.

Ebben az esetben a területnek az ÁTVEVŐ földhasználati nyilvántartásában kell szerepelnie: 2013.09.01-től.

Alaptámogatás (SAPS elven működő területalapú támogatás)

 • 2015-től csak egy területi küszöb alkalmazható, vagyis általánosan 1 hektár, a minimális parcella méret 0,25 hektár. 1 ha-nál kevesebb területtel már nem igényelhet SAPS-ot, míg 2014-ig önállóan is SAPS jogosult volt a 0,3 hektárt meghaladó ültetvény.

Lehetséges megoldások, hogy továbbra is a rendszerben maradjanak:

• Bérel vagy vásárol még akkora területet, hogy az elérje az 1 hektárt.

• Családi gazdaság esetében a családi gazdaság vezetője igényelheti a tagok támogatásait is – ha a terület így eléri az 1 hektárt, nem esnek ki a rendszerből.

• Megéri tenni: 1 hektárral már a kisgazdaságok egyszerűsített támogatása is választható – itt 500 EUR/év átalánytámogatásra történik felkerekítés.

Alaptámogatás: 144,7 €/ha, + zöldítés 81,3 €/ha

Kisgazdaságok támogatása: 500 - 1250 €/év/termelő

VIS MAIOR BEJELENTÉST TENNI TOVÁBBRA IS LEHET!

Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre.
Bejelentést akkor kell tenni, ha a 2013. évi egységes kérelemben megjelölt terület vonatkozásában vis maior esemény (például árvíz, belvíz, aszály stb...) történt, és emiatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges valamelyik feltételt, vagy már nem a korábban bejelentett növény található meg az adott táblán.

A vis maior eseményt a bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. Ha az esemény a gazdálkodót ebben akadályozza, akkor attól az időponttól számított 15 napon belül, amikor olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi a bejelentést, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül kell megtenni, elektronikus úton.

Fontos tudnivaló, hogy a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatosan a termésátlag csökkenésre, vagy a termés kiesésre vonatkozó káreseményt nem a vis maior formanyomtatványon kell bejelenteni! Erre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett bejelentőlap szolgál, melyet a kárt szenvedett terület fekvése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához kell benyújtani!

MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2015. évi program szintű monitoring adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 2015.február 17- 2015. március 19.-éig lehet eleget tenni, kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül!

Azon gazdálkodót, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan adattartalommal, nem az előírt módon teljesíti, azt mulasztási bírsággal sújtják!

MEGKEZDŐDÖTT A SZŐLŐÜLTETVÉNY SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSOK UTALÁSA!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) június első hetében megkezdte a szőlőültetvény szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások kifizetését a – nemzeti program 2013. pénzügyi évében – még rendelkezésre álló, mintegy 3 milliárd forint erejéig.
A támogatási kérelmeket - a jóváhagyott egyéni tervekben foglalt és elvégzett tevékenységek alapján - 2013. április 1-től kezdődően lehetett benyújtani az MVH-hoz. A kérelmek feldolgozása, adminisztratív és helyszíni ellenőrzése folyamatos - az MVH a kérelembenyújtási időszak elején beadott kérelmekben foglalt jogos igények kifizetését kezdte most meg.
A kérelembenyújtási időszak utolsó napja 2013. július 16.

Elkészült a Kölcsönös Megfeleltetés és a Nitrát Gazdálkodói Kézikönyv

Mint arról már bizonyára értesültek, az agrártámogatások rendszere az idei évtől megváltozik. A támogatások jelentős részének igénybevételéhez azonban továbbra is be kell tartani a kölcsönös megfeleltetés követelményrendszerét. Ezek a szabályok többek között a környezet, a talaj és a vizek védelmére, a növény- és állategészségügyre, az élelmiszer-biztonságra és az állatjólétre vonatkoznak, beleértve a nitrát direktíva követelményeit is.

A zöldítésről szóló kézikönyv mellett most megjelent Kölcsönös Megfeleltetés és Nitrát Gazdálkodói Kézikönyv.

A kölcsönös megfeleltetés egyik kulcsfontosságú eleme a mezőgazdasági eredetű nitrátterheléssel kapcsolatos követelmények betartása is, amelynek lényegi elemeit a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (HMGY) fogalmazza meg. A nitrogén létfontosságú tápanyag, nagy koncentrációban azonban környezetünkre és egészségünkre egyaránt káros. Ezért a gazdálkodóknak meg kell óvniuk a talajt, valamint a felszíni és felszín alatti vizeket a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésektől. A Nitrát Gazdálkodói Kézikönyv ezeket a környezetvédelmi előírásokat ismerteti.

A kiadvány különösen hasznos azok számára, akik újonnan nitrátérzékennyé nyilvánított területen gazdálkodnak és a rendelet alapján adatszolgáltatásra kötelezettek. A nitrátérzékeny területek lehatárolása ugyanis 2013. szeptember 1-től módosult, és az újonnan kijelölt területeken a HMGY szabályait 2014. szeptember 1-től be kell tartani.

A Kölcsönös Megfeleltetés Kézikönyv itt, míg a Nitrát Gazdálkodói Kézikönyv itt érhető el.

A MEZŐGAZDASÁGI BIZTOSÍTÁS DÍJÁHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOSAN HÁROM FONTOS HATÁRIDŐRE KELL FIGYELNI!

A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásra, azok a termelők jogosultak, akik az egységes kérelemben bejelentett, szántóföldi kultúrák termelésére, valamint ültetvény művelésére szolgáló mezőgazdasági terület vonatkozásában „A", „B" vagy „C" típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést kötnek.
A támogatással kapcsolatban három fontos határidőre kell figyelni:
2013. június 10-ig lehet a díjtámogatást az egységes kérelmen igényelni.
2013. augusztus 31-ig a termelőknek meg kell küldeniük a megkötött biztosítási szerződés ajánlati nyomtatványának és kötvényének másolatát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak.
2013. november 15-ig a biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolásnak be kell érkeznie az MVH-hoz. Ezt a biztosítónak, illetve a szerződő félnek is (ha a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő) az ügyfélkapun keresztül történő belépést követően elektronikus úton kell igazolnia az MVH részére.
A mezőgazdasági biztosítások díjához a nettó biztosítási díj legfeljebb 65%-ának megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe. 2013-ban országosan 10,67 millió eurónak megfelelő forintösszeg áll rendelkezésre a támogatás forrásaként.

Belvízkárok bejelentése és kezelése az agrárkár-enyhítési rendszerben

Belvízkárok bejelentése és kezelése az agrárkár-enyhítési rendszerben

Az elmúlt hónapok csapadékos időjárása miatt a talajok vízzel való telítettsége olyan mértékű, amely az ország több pontján a mezőgazdasági területeken belvizek kialakulásának kedvez, és a termelők növénykultúráit jelentősen károsíthatja.

Az elmúlt hetekben belvízzel elsősorban az ország déli, délkeleti megyéi érintettek (belvízvédekezési készültség volt például Baja, Debrecen, Gyula, Szeged, Szolnok térségében is). Ahhoz, hogy a termelő az agrárkár-enyhítési rendszerben a kedvezőtlen időjárási jelenség miatt felmerülő kárát elszámolhassa, illetve kárenyhítő juttatás révén enyhíthesse, első lépésként a jogszabályban előírt határidőn belül kell bejelentenie a belvízkárokat.

A mezőgazdasági termelő a 2015. évi káresemények (köztük a belvízkár) bejelentését már az új, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján elérhető, elektronikus kárbejelentő felületen teheti meg a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül.
Belvíz szempontjából a káresemény bekövetkezése időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor az adott területen termesztett növénykultúrán a várhatóan 30%-os hozamcsökkenést okozó belvízkár első alkalommal észlelhetővé válik.

A károsult termelők a kárbejelentő felületet a www.mvh.gov.hu honlapon az "elektronikus ügyintézés" menüpont alatt érhetik el az "MKR - Mezőgazdasági Kockázatkezelő Rendszer" elnevezésű alkalmazáson keresztül. Az elektronikus felület használatához szükség esetén az falugazdászok nyújtanak segítséget.

JÚNIUS 17-TŐL LEHET LEADER TÁMOGATÁSI KÉRELMEKET BENYÚJTANI AZ MVH-HOZ!

A támogatási rendelet értelmében a LEADER pályázatokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2013. június 17-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18:00 óráig.
A pályázat benyújtásának előfeltétele többek között, hogy az ügyfél rendelkezzen a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) által kiadott támogató nyilatkozattal, mivel ezáltal biztosítható, hogy a tervezett projekt az illetékes LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) meghatározott célkitűzések megvalósulásához járuljon hozzá.

A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon

Kötelező elemek

Önkéntes elem

 • Alaptámogatás (SAPS)
 • „Zöld” komponens
 • Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás
 • Termeléshez kötött támogatás

A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása

VAGY

Az ország számára önkéntes, a gazdák számára választható elem

A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer

 

A közvetlen kifizetéseket minimum korlátja:

 • legalább 1 hektár SAPS jogosult terült,
 • vagy ha a támogatást kérelmező állatokra vonatkozó termeléshez kötött támogatásban részesül, de nincs 1 ha SAPS jogosult terülte, akkor 100 EUR támogatás a minimum.

„Zöld” komponens

 • Általános érvényű (kivéve kisgazdálkodók), évenkénti és nem szerződéses formájú.
 •  A kölcsönös megfeleltetés követelményein túlmutat.

  Feltételei:

-         tárgyévben termesztett növények diverzifikálása,

-         állandó gyepek fenntartása,

-         ökológiai célterület fenntartása (állandó kultúrával – ültetvény vagy gyeppel - fedett területen felüli jogosult területen).

-          

Zöld” komponens I. – Terménydiverzifikáció I.

–    10 ha alatt 1 növény,

–    10 ha szántó felett 2 növény (a fő növénykultúra a szántó terület legfeljebb 75%-át foglalhatja el),

–    30 ha szántó felett 3 növény termesztésének kötelezettsége (a fő növénykultúra nem teheti ki a szántóterület több, mint 75 %-át, továbbá a két fő növénykultúra együttesen nem teheti ki a szántóterület több, mint 95 %-át).

 

Zöld” komponens II. – Állandó gyepterület

 • Csak 5%-ban lehetne csökkenteni a nagyságát a 7 év alatt.
 • Visszaállítási kötelezettség (azon termelők esetén, akiknek olyan földterület áll a rendelkezésükre, amelyet korábbi időszakban állandó legelőként vagy állandó gyepterületként használt földterületből alakítottak át).
 •  

„Zöld” komponens III. – Ökológiai célterület

 • Csak 15 ha szántó felett kötelező

1307/2013/EU rendelete  45 .cikk (2) bekezdés:  A tagállamok 2014. augusztus 1-jéig döntenek arról, hogy az alábbiak közül egyet vagy többet ökológiai jelentőségű területnek tekintenek:

 • a) parlagon hagyott földterület;
 • b) teraszok;
 • c) tájképi elemek, ideértve a mezőgazdasági üzem szántóterületével határos ilyen elemeket is;
 • d) védelmi sávok, ideértve az állandó gyepterület által fedett védelmi sávokat is, feltéve, hogy ezek elkülönülnek a határos támogatható mezőgazdasági területtől;
 • e) agrár-erdészeti hektárok, amelyek az 1698/2005/EK rendelet 44. cikke és/vagy az 1305/2013/EU rendelet 23. cikke értelmében támogatást kapnak vagy kaptak;
 • f) erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársávok;
 • g) rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvénnyel beültetett területek, amelyeken nem használnak ásványi műtrágyát és/vagy növényvédő szereket;
 • h) egyes erdősített területek;
 • i) az ültetés és vetőmag-csíráztatás útján létrejött azon köztes kultúrákkal vagy takarónövényzettel borított területek;
 • j) nitrogénmegkötő növényekkel beültetett területek.

 

Fiatal gazdálkodók támogatása

Feltételei:

 • 40 évnél fiatalabb termelő:

-         aki most kezd mezőgazdasági tevékenységbe, vagy

-         gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre.

 • Legfeljebb 5 éven keresztül nyújtható.
 • A támogatás felső területi korlátja 90 hektár.
 • Tagállami átlagtámogatás 25%-a adható a támogatható hektárszámig, ez kb. 67,5 €/ha (mintegy 9000 fiatal gazdával  számolhatunk)

 

Kisgazdaságok egyszerűsített támogatása

 • Önkéntes, a közvetlen támogatási keretösszeg maximum 10%-a fordítható a jogcímre.
 • Minden közvetlen kifizetést helyettesít.
 • Egyösszegű támogatás, melynek mértéke minimum 500 € maximum 1250 €/év/gazda.
 • Legalább 1 hektáros területtel kell rendelkezni, aki nem érné el a normál rendszerben az 500 eurót,  annál felkerekítik az átalány támogatást. 500 és 1250 euró között a normál rendszerben járó támogatásnak megfelelő összeget kap a termelő.
 • Mintegy 80 ezer termelő vagyis a közvetlen támogatásokban részesülő összes termelő csaknem 50%-a kaphat egyszerűsített kisgazda támogatást.

 

A közvetlen támogatások várható értékeinek* alakulása

Támogatási jogcím

Várható támogatási összeg

SAPS + zöldítés:

226 €/hektár (144,7+81,3 €)

Fiatal gazdák kiegészítő támogatása:

67,5 €/hektár

Termeléshez kötött támogatások:

ágazattól/teljesítménytől függő (összesen 201,9 M €/év)

Kisgazdaságok egyszerűsített egyösszegű támogatása:

(Kerekítés 500 €-ig, 500-1250 € között annyi támogatás, mint amennyi a normál rendszerben járna.)

max. 1250 €/év/termelő

* becsült adatok

AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGGÉ TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁLÁSRA NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK FELFÜGGESZTÉSE!

>A „nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás” című pályázatot 2013. február 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. július 2-án 18 óráig lehetett volna benyújtani, de forráskimerülés miatt az adott pályázatot lezárták: 2013. április 26-án 12:00-kor.